Web běží v testovací verzi

Uhříněves

Dějiny Uhříněvsi se začínají psát v první polovině 13. století. Pivo, jako jedna z významných středověkých potravin, se v Uhří…

Uhříněves

Dějiny Uhříněvsi se začínají psát v první polovině 13. století. Pivo, jako jedna z významných středověkých potravin, se v Uhříněvsi pravděpodobně vařilo již koncem 13. století, kdy bylo v Uhříněvsi sídlo templářského řádu (tzv. komenda - kromě Starého Města pražského a moravských Čejkovic jediná dobře doložená v Čechách). Po likvidaci templářského řádu vystřídala Uhříněves několik majitelů, mezi nimiž byli malostranští johanité, Staré Město pražské a dva šlechtické rody.

Roku 1579 koupil tehdejší tvrz a ves Aurzeniowes rod Smiřických. Jaroslav Smiřický pak vybudoval okolo tvrze z okolních vesnic uhříněveské panství. Jeho střediskem se stal v roce 1591 dostavěný zámek. Tato doba je spojena s prvními písemně doloženými zprávami o vaření piva v Uhříněvsi. Jaroslav Smiřický se v závěti z r. 1594 vyjadřuje k právu šenku v okolních vesnicích (tj. právu čepování piva):

„Což se pak krčem ve vsi Koloděje a vsi Hájku dotýče, tomu jest, aby v těch krčmách žádného jiného piva nešenkovali a do nich nevozili, nýbrţ z pivovara Ouřinoveskýho.“

Tento pivovar nestál na současném místě ale zřejmě někde mezi zámeckými budovami.

V době pobělohorské získal uhříněveské panství rod Liechensteinů. Brzy nato r. 1639 byla během třicetileté války Uhříněves vypálena Švédy, zámek byl vážně pobořen. Vaření piva však bylo záhy po válce obnoveno podle dochovaných záznamů z padesátých let 17. století, kdy do týdenního platu tehdejšího faráře, kromě jiného, patřilo také pivo.

Pivovar v současných budovách

Rekonstrukce uhříněveského panství nabrala obrátky až na počátku 18. století. Pivovar se roku 1705 přestěhoval do stávajících prostor mimo okruh zámeckých budov, kde dál fungoval až do svého úředního uzavření v roce 1949. Rok 1705 se tedy uvádí jako doba založení pivovaru, i když historie vaření piva v Uhříněvsi je výrazně starší.

První dochovaná podoba nového pivovaru pochází z mapy Uhříněvsi (Klausnerův plán) z roku 1715 a pivovar již na ní má čtvercový prstenec budov s nádvořím a jihozápadní branou. Na počátku 19. století jsou již v pivovaru na plánu z roku 1806 vybudovány sklepy a lednice. Záznamy ze 40. let 19. století hovoří o vybavení pivovaru. V té době sestával ze sladovny, rampy pro vystavování piva, topeniště, varny a spilky, 2 lednic chlazených ledem z rybníka Vodice, 2 předsklepí, 4 skladišť, požehovárny sudů, konírny a obytné budovy. Na nádvoří stávala kašna a před pivovarem studna. Varná kapacita pivovaru byla 37 sudů a 2 vědra (asi 8 500 l). Výstav činil v roce 1874 cca 9 000 hl. Do této doby bylo kvašení piva výhradně svrchní.

V roce 1877 se otevřela nová etapa uhříněveského pivovaru. Novým nájemcem se stal Alois Tichý, uznávaný člen Spolku pro pivovarský průmysl v království Českém. Roku 1884 uhříněveský pivovar od Jana II. z Liechensteina koupil do svého vlastnictví. Stavby a vybavení byly v té době ve špatném stavu.

 

Nový start

V roce 1991 byl devastovaný objekt vrácen potomkům původních majitelů, kteří v rámci možností začali s jeho záchranou. Do roku 2014 se podařilo opravit všechny důležité budovy natolik, že v tomto roce mohlo padnout rozhodnutí znovuobnovit výrobu piva v historickém areálu uhříněveského pivovaru.

Jako hlavní motto pro naše konání jsme zvolili slogan:

S úctou k tradici. S úctou k pivu.


Co vaříme

Hodnocení

Zatím žádné recenze. Buďte první.

Napsat hodnocení

Pokud chcete napsat hodnocení, musíte se přihlásit.